Menu

Dotyková hipoterapia (liečba koňom) pre seniorov v ...

Trvanie výzvy: 28. októbra 2021 - 30. apríla 2022

Cieľ výzvy

Cieľom tejto výzvy je trvalá a pravidelná pomoc seniorom formou dotykovej hipoterapie v hospicoch a domovoch sociálnej starostlivosti a to zaobstaraním prepravníka pre naše hipoterapeutické kone, aby sme mohli pokračovať v našej činnsoti a mohli byť flexibilní a promptne pripravení poskytnúť dotykovú hipoterapiu pre seniorov, keď to budú potrebovať.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 14.9.2016

IČO: 50508415

Ulica: Okružná 220/9

Mesto: Nová Dubnica

PSČ: 01851

Štát: Slovensko

Príbeh

Dotyková hipoterapia (liečba koňom) pre seniorov v hospicoch a domovoch sociálnych služieb

Milí darcovia, radi by sme Vás chceli poprosiť o pomoc s vyzbieraním sumy pre projekt "Dotyková hipoterapia pre seniorov v hospicoch a domovoch sociálnej starostlivosti"

Sme Občianske združenie OZ Hipoško, ktoreho náplňou je pomoc psychicky a fyzicky hendikepovaným deťom prostredníctvom hipoterapie ( liečba s využitím koňa). Našim snom bolo venovať sa aj seniorom, preto sme sa rozhodli v tomto roku ponúknuť  dotykovú hipoterapiu pre seniorov v hospicoch a a domovoch sociálnej starostlivosti, ktorí sú už na sklonku svojho života.

Cieľ výzvy

Cieľom tejto výzvy je trvalá a pravidelná pomoc seniorom formou dotykovej hipoterapie v hospicoch a domovoch sociálnej starostlivosti a to zaobstaraním prepravníka pre naše hipoterapeutické kone. Motiváciou nám boli kolegovia hipoterapeuti z Českej republiky, ale ostatných krajín a sme radi, že sa nám to podarilo aj na Slovensku a   a prostredníctvom tejto výzvy na zaobstaranie si prepravníka (na ktoré bohužiaľ naše OZ Hipoško momentálne nemá finančné prostriedky) by sme chceli pokračovať v našej činnosti, ktorá nás napĺňa a dáva zmysel života v službe seniorom.

Naše Občianske združenie OZ Hipoško poskytuje hipoterapiu pre psychicky a fyzicky hendikepované deti a taktiež dotykovú hipoterapiu pre seniorov v hospicoch a domovoch sociálnej starostlivosti, ktorí sú už na sklonku svojho života. 

Doteraz sme prepravu do hospicu a ostatných zariadení pre seniorov realizovali vďaka nezištnej pomoci našich priateľov  a to formou požičania, prenájmu prepravníka alebo samotnou prepravou.

Nakoľko sme boli oslovení hospicom a mnohými inými zariadeniami pre seniorov v rámci Trenčianskeho ale aj Žilinského kraja o možnosť realizovať dotykovú hipoterapiu pre ich klientov, je nevyhnutné pre nás si zaobstarať vlastný prepravník pre naše hipoterapeutické kone, aby sme mohli pokračovať v našej činnsoti a   mohli byť flexibilní a promptne pripraveni poskytnúť dotykovú hipoterapiu pre seniorov, keď to budú potrebovať. 

Dotyková hipoterapia pomáha chorým predovšetkým po psychickej stránke.  Terapia spočíva v kontakte s chorým človekom, ktorý vníma kontakt s koňom všetkými zmyslami a tento kontakt, špeciálne potom dotyk, mu pomáha odbúravať nedôveru, strach, úzkosť a obavy. Svojím pôsobením prispieva dotyková hipoterapia k úspešnosti celkovej liečby, čo potvrdí aj táto reportáž v tomto linku

 https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/17174/287805#447 

ale aj vo fotogalérii ako aj na našej FB stránke https://www.facebook.com/OZHiposko 

Hospicová starostlivosť pomáha žiť umierajúcemu čo najlepšie až do poslednej chvíle života. Neberie chorému nádej, naopak, pomáha mu hľadať zmysel života, pomáha mu uvedomiť si, kde je užitočný a kde ešte môže byť užitočný.

Seniori prítomnosť zvieraťa( koňa) veľmi pozitívne akceptujú. Je ako magnet, na ktorý naskáču všetky negatívne veci z prostredia - či už je to strach z choroby, dávne či súčasné nespracovane emócie. Naše hipoterapeutické kone sú veľmi senzibilné a empatické.

Ďakujeme za Vašu podporu, aby sme mohli pokračovať v našej činnosti!

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?