Menu

Víkend otvorených parkov a záhrad 2014

Trvanie výzvy: 20. marca 2014 - 15. júna 2014

Cieľ výzvy

Vaše dary potrebujeme na výdavky, ktoré budú použité výhradne na zabezpečenie realizácie podujatia „Víkend otvorených parkov a záhrad 2014“ - technické zabezpečenie dobrovoľníckych brigád, lektorovaných prehliadok zapojených parkov a záhrad a technické zabezpečenie sprievodného programu (tvorivé dielne pre deti, ukážky ošetrovania stromov atď.).

Autor výzvy

Dátum vzniku: 26.10.2006

IČO: 42000408

Ulica: Hlboká cesta 9

Mesto: Bratislava

PSČ: 81104

Štát: Slovensko

Príbeh

Víkend otvorených parkov a záhrad 2014

Staňte sa aj Vy priateľom parkov a záhrad, podporte snahu dobrovoľníkov o záchranu a zmysluplné využívanie parkov a záhrad Slovenska v rámci podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad.

Prípravy VI. ročníka stále viac obľúbeného podujatia „Víkendu otvorených parkov a záhrad“ sú v plnom prúde.
Už 6. - 8. júna 2014, teda v čase, kedy naplno vynikne kvitnúca a svieža vegetácia záhrad, budú sprístupnené zapojené parky a záhrady na Slovensku, aby upozornili verejnosť na krásu zelených plôch, ich kvalitu, potrebu ich ochrany a zveľaďovania.
Po prvýkrát sa táto myšlienka realizovala už v roku 1998 v Londýne a úspešne sa šírila do ostatných krajín Európy. Organizátorom podujatia na Slovensku je Národný Trust n. o. , nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby na podporu udržateľnej ochrany a zmysluplného využívania historického prostredia Slovenska, jeho kultúrneho a prírodného dedičstva.

Hlavným cieľom podujatia je atraktívnou formou predstaviť návštevníkom hodnoty parkov a záhrad Slovenska a prostredníctvom získaných poznatkov viesť ľudí k ich aktívnej ochrane.

Kto sa v minulosti zúčastnil tejto akcie vie, že ju sprevádzajú rôzne atraktívne a zaujímavé sprievodné podujatia zamerané na zvýšenie povedomia obyvateľov o problematike zelene. Nebude to inak ani tentoraz. Do akcie je každoročne zapojených množstvo dobrovoľníkov v role sprievodcov a koordinátorov podujatia, ktorí budú pripravení poskytnúť návštevníkom informácie o navštívených lokalitách.

Realizáciu podujatia zabezpečuje veľa dobrovoľníkov, no i napriek tomu si jeho usporiadanie vyžaduje kvalitné technické a materiálne zabezpečenie, na ktoré sú potrebné financie. O ich získanie sa samozrejme snažíme z rôznych verejných i súkromných zdrojov avšak osloviť si dovoľujeme aj Vás všetkých, ktorým záleží na osude slovenských parkov a záhrad či iných plôch zelene.

Pokiaľ sa Vám páčia myšlienky a aktivity nášho podujatia, môžete ich aj Vy finančne podporiť prostredníctvom tohto portálu a stať sa Priateľom našich parkov a záhrad. Za Vašu priazeň Vám vopred ďakujeme.

Ďalšie informácie o:
• podujatí: http://www.vikendotvorenychzahrad.sk/
• Národnom Truste, n. o. : http://www.nt.sk/

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?