Menu

RAKOVINA v HLAVE a ŽIVOT s ňou !

Trvanie výzvy: 28. septembra 2014 - 28. septembra 2015

Cieľ výzvy

Manželka , Mamka - je po ťažkej operácii mozgového tumoru , operáciu podstúpila v Prahe , nakoľko bol tumor uložený vo veľmi ťažko prístupnom a životu ohrozujúcom priestore . Napriek úspešnej operácii niekedy stráca videnie a stabilitu . Invalidný manžel po troch operáciach chrbtice je bez možnosti zamestnať sa . Rodina sa dostáva do hlbokej krízy a ich deti potrebujú ešte pomoc . Dobrí ľudia , pomôžte prosím !

Príbeh

RAKOVINA v HLAVE a ŽIVOT s ňou !

TUMOR V HLAVE - Mamka , rodina Ťa potrebuje !

Nakoľko nám dobrí ľudia svojimi príspevkami v minulom období veľmi , zdôrazňujem ,veľmi pomohli za čo sme im spolu s manželkou úprimne vďační , po dôkladnom zvážení sme sa rozhodli predlžiť našu výzvu a ďalej s pokorou prosiť a prijímať pomoc od dobrích ľudí prostredníctvom portálu - ľudia ľuďom . 

Vaše príspevky a pomoc nám neraz pomohli v núdzi kúpiť chlebík , alebo maslo , či už synovi do školy kúpiť knihu angličtiny , alebo zošity . Pre niektorých ľudí sú to zanedbateľné a menej podstatné veci , ale pre našu rodinu v situácii v akej sa teraz nachádzame , sú to veľmi dôležité a existenčné záležitosti . Preto - veľká úcta a vďaka Vám , dobrí ľudia , ktorí pomáhate nezištne a bez toho aby ste sa zviditelňovali niekde na televíznych obrazovkách . Pán Boh žehnaj Vaše rodiny a Vaše kroky !

Podrobnejšie o príbehu sa dočítate v mojej prvej výzve !

Úprimne , s vďakou a pokorou Vám ďakujeme .


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?