Menu

Nádej pre Vladka

Trvanie výzvy: 14. októbra 2014 - 31. mája 2015

Cieľ výzvy

Získať finančné prostriedky na rehabilitácie, skenarterapiu a výživové doplnky

Autor výzvy

Príbeh

Nádej pre Vladka

Pomožte Vladkovi v napredovaní

    

     Náš syn Vladko sa narodil predčasne v 32tt s váhou 1560gr. a s magickým dátumom 11.11.2011. Hneď v prvých chvíľach bol odkázaný na nemocničné prostredie a zdravotnícku pomoc. Už v prvých mesiacoch jeho vývoja sa stretol s prekážkami, ktoré bez odbornej starostlivosti môžu znamenať spomalenie či dokonca zastavenie jeho vývoja. Keď mal  6 mesiacov bola mu diagnostikovaná epilepsia -infantilné spazmy a atrofia zrakového nervu. V priebehu roka sme kvôli epileptickým zachvátom boli hospitalizovaný štyrikrát. Nakoľko mal Vladko v tej dobe často záchvaty nebolo možné s ním vykonávať cvičenia. čo je podmienkou pre zlepšenie jeho stavu. Z vojtovej metódy sme prešli na bobath koncept ktorý je pre neho účinejší a zároveň mu nespôsobuje vznik ďalších záchvatov narozdiel od Vojtovej metódy. Vladko bude mať 3 roky, komunikuje len formou emocionálnych zvukov a mimiky (smeje sa keď sa mu niečo páči alebo chce a naopak nespokojne mrnčí keď nie), nedokáže sedieť bez opory, neplazí sa a nevie sa sám hrať z dôvodu zníženej schopnosti vidieť pre atrofiu zrakového nervu. Každý deň cvičíme Bobath koncept v liečebných centrách za pomoci kvalifikovaných terapeutov. Keďže Vladko zbožňuje plávanie a zároveň si tým posilňuje svoje kostrové svalstvo snažíme sa čo najčastejšie chodiť na plaváreň, kde sa môže do sýtosti"vyblázniť". Samotnej stimulácii zraku venujeme samostatnú kapitolu. Svojpomocne sme si zariadili byt rôznymi doplnkami ako sú LED svetelné pásy alebo svetelný panel či rôzne svetelné hračky a diskogule. Pri týchto pomôckach je evidentné, že na ne reaguje a v mnohých prípadoch fixuje zrak čo považujeme my ale aj lekári za veľmi priaznivé a vhodné pre zlepšenie jeho schopnosti vidieť okolitý svet. Veríme, že Vladkovi to je prínosom aspoň do takej miery aby bol schopný rozoznať nás svojich milujúcich rodičov a vedel sa s nami hrať a aktívnym spôsobom sa zapájať do hier. Nezabúdame ani na podporu vývoja jeho mozočku formou intenzívneho prísunu koncentrovaného kyslíku. Prekysličenie jeho mozgu môže mať podľa mnohých expertov výrazný vplyv na vývoj mozgu a zlepšenie kognitívneho myslenia. Venujeme sa aj hipoterapii (liečbe s pomocou koní) a skenar terapii, ktorá predstavuje istú formu alternatívnej medicíny. Táto terapia zaznamenala v poslednom období významný pokrok a zapísala sa aj do povedomia odbornej verejnosti. Garantom a tvorcom tejto metódy je ruský vedec čo samé je zárukou kvality nakoľko najväčší experti v oblasti neurológie sú práve z oblasti Ruska. Pre Vladka sú veľmi dôležité aj rôzne doplnky výživy, ktoré sa snažíme získavať z rôznych kútov sveta. Vďaka príbuzným máme možnosť dostať sa k zlatému mumiu, kokosovému oleju, probiotikám, zelenému jačmeňu, semienkam chia či mnohým iným, ktoré môžu Vladkovi pomôcť.

            Náš syn má výrazné problémy s motorikou tela avšak po absolvovaní rehabilitácií v rôznych centrách na Slovensku boli markantné pokroky v jeho pohybových schopnostiach. Zlepšilo sa držanie hlavičky vzpriamene, dokáže sa pretáčať na obe strany a niekedy aj na bruško, spevnilo sa držanie tela a lepšie ovláda pohyby končatín. Po mentálnej stránke bolo zjavné, že lepšie reaguje na pokyny fyzioterapeutov aj na príbuzných a dokonca sa po čase naučil povedať zázračné slovo MAMA a aj poslať pusinku. Zdalo by sa, že sú to iba maličké pokroky, ktoré nie sú hodné zreteľa avšak pri deťoch s takouto diagnózou je opak pravdou. Obyčajné stabilné držanie hlavičky či schopnosť chytiť si samostatne hračku do ruky sú pre nás malým zázrakom a dávajú nám nádej, že aj napriek tomu, čo nášmu Vladkovi život nadelil, bojuje o svoju šancu na tomto svete a nestagnuje na jednom bode. Diagnózy epilepsia, detská mozgová obrna, šelest,očná retinopatia, difúzna atrofia mozgu si vyžadujú prístup špecializovaných centier a odborného personálu a práve toje predmetom našej žiadosti a prosby o pomoc.

            Finančná náročnosť všetkých týchto procedúr a liečení je pre nás príliš vysoká a pri zabezpečení bežných vecí a účtov za bývanie, stravu alebo ošatenie strácame možnosti ako nášmu synčekovi pomôcť. Pre udržiavanie jeho pokrokov je nevyhnutne potrebné aby sa udržala čo možno najväčšia mierapravidelnosti týchto rehabilitácií.

            Z tohto dôvodu sa na Vás obraciame s prosbou o finančnú podporu , ktoré by prispeli k napredovaniuči už po psychickej alebo mentálnej stránke nášho synčeka. Vďaka tomu sa jeho stav pomaly zlepšuje aj keď máme pred sebou ešte dlhú cestu. Ale tak ako on, aj my bojujeme o každú šancu na zlepšenie.

 Ďakujeme zo srdcaza finančnú pomoc, Vladko s rodinou

 

 


Ďalšie informácie

Facebook
fany olexova

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?