Menu

Vegánske hody Bratislava 2015

Trvanie výzvy: 6. decembra 2014 - 30. septembra 2015

Cieľ výzvy

Spopularizovať vegánske stravovanie a zvýšiť povedomie o environmentálnych a etických dopadoch každodenných ľudských rozhodnutí v stravovaní.

Autor výzvy

Príbeh

Vegánske hody Bratislava 2015

Vegánske hody ponúkajú ľuďom možnosť zoznámiť sa so životným štýlom ohľaduplným k životnému prostrediu a zvieratám. Približujú im atraktívnou formou stravovanie, ktoré nezahŕňa žiadne živočíšne produkty – mäso, mlieko, vajcia či med. V rámci programu návštevníkov čakajú prednášky a prezentácie odborníkov a aktivistov z oblasti ochrany práv zvierat a životného prostredia, diskusie, workshopy či premietania najnovších dokumentárnych filmov. Keďže najlepšou školou je vlastná skúsenosť, návštevníkom ju prinášame v prístupnej a atraktívnej podobe. Dozvedia sa tak, prečo je dôležité robiť environmentálne zodpovedné rozhodnutia, ale zároveň sa aj naučia, ako ich robiť chutne a s radosťou.

V rozvinutých krajinách sa v posledných desaťročiach stala konzumácia živočíšnych produktov každodennou súčasťou života väčšiny populácie. Tento stav má však ďalekosiahle environmentálne dôsledky a zároveň stavia zvieratá do pozície tovaru, s ktorým sa zaobchádza často nehumánnym spôsobom. Tento životný štýl je preberaný rastúcou strednou triedou v rozvojových krajinách ako India, Čína alebo Brazília, čo vytvára neudržateľný nápor na životné prostredie.

Živočíšna výroba je dnes jedným z popredných znečisťovateľov pôdy a vody, tvorcom skleníkových plynov významnejším ako automobilová doprava, hlavným dôvodom výrubu pralesov
kvôli pastvinám, či dôvodom kritického stav populácie rýb v svetových oceánoch. Zároveň je v porovnaní s rastlinnou stravou mnohonásobne náročnejšia na vstupy v podobe obilnín či vody (viac
ako 15000 litrov vody a 7 kg obilnín na dopestovanie 1kg hovädzieho mäsa). OSN vo svojej správe z roku 2010 varuje, že pri súčasnom vývoji bude nevyhnutné zmeniť stravovacie návyky ľudstva
smerom k rastlinnej strave, inak nebude možné zabezpečiť dostatok potravín a nevyhnutne sa dostavia devastujúce environmentálne následky. Planéta jednoducho nemá toľko pôdy, aby mohli všetci ľudia jesť mäso a živočíšne produkty.

Vegánska strava tak poskytuje východisko z inak neriešiteľnej situácie - ponúka možnosti zabezpečiť dostatok potravín vo svete, výrazné zníženie znečistenia a tvorby skleníkových plynov, zvrátenie deštrukcie pôvodných biotopov a v neposlednom rade ustanovuje zvieratá v pozícii cítiacich bytostí zasluhujúcich úctu a dôstojné zaobchádzanie. Projekt Vegánske hody 2015 tieto problémy priamo adresuje a ponúka ľuďom možnosť súčasný vývoj zvrátiť a pomôcť zvieratám a životnému prostrediu svojimi každodennými rozhodnutiami v stravovaní. V neposlednom rade ponúka príležitosť zmeniť kultúrne vzorce, ktoré rozvojové krajiny preberajú od rozvinutých a nasmerovať tak ich vývoj smerom k ochrane životného prostredia a zvierat.

Podpor aj ty Vegánske hody a pomôž nám budovať svet, ktorý je udržateľný a ohľaduplný!

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?