Menu

Linka dôvery nezábudka - keď treba pomôcť hneď

Trvanie výzvy: 31. marca 2015 - 31. marca 2016

Cieľ výzvy

Linka dôvery Nezábudka (alebo len LINKA DôVERY) je službou pre širokú verejnosť, slúži ľuďom, ktorí sa ocitli v kríze a potrebujú odbornú pomoc. Výnimočnosť Linky dôvery Nezábudka spočíva hlavne v jej celoslovenskej pôsobnosti. Linka pomáhala pri riešení krízových situácií 24 hodín denne. Na číslo by bolo možné telefonovať z celého územia Slovenska za zvýhodnenú cenu. V roku 2005 bolo uskutočnených takmer 8500 hovorov(priemerne 1 hovor každú hodinu počas každého dňa v roku). Linka okrem možnosti telefonickej konzultácie a poradenstva poskytovala aj možnosť zistiť ďalšie formy pomoci. V poslednom roku existencie Linky dôvery Nezábudka odborní poradcovia telefonickej intervencie sprostredkovali kontakty na sieť psychiatrov a psychológov pre 2493 respondentov. Počas fungovania Linky dôvery klesol na Slovensku počet samovrážd cca o 10% (pokles zo 753 samovrážd v r. 2003 na 676, resp. 679 v nasledujúcich rokoch) .

Autor výzvy

Dátum vzniku: 30.1.2001

IČO: 30785625

Ulica: Ševčenkova 21

Mesto: Bratislava

PSČ: 85101

Štát: Slovensko

Príbeh

Linka dôvery nezábudka - keď treba pomôcť hneď

Podať pomocnú ruku vo chvíli, kedy sa človek cíti bezradný a nevie čo ďalej. Poskytnúť absentujúcu službou pre ľudí s duševnou poruchou a širokú verejnosť s cieľom prevencie samovrážd a pomoci pri zvládaní krízových situácií.

    Linka dôvery Nezábudka fungovala od roku 2001. Prevádzkovala ju Liga za duševné zdravie

vďaka podpory Slovak Telecomu ako generálneho sponzora. Keďže Slovak Telecom už Linku

nefinancuje (lebo neexistuje), od polovice roku 2006 je Linka dôvery Nezábudka pozastavená. Od

tohto času hľadáme iné financie na jej existenciu.

    V Lige za duševné zdravie sa ale denne stretávame s problémami ľudí, ktorí nám pravidelne

volajú, čiže záujem verejnosti pretrváva. Verejnosť si na prítomnosť Linky dôvery Nezábudka zvykla, jej

známosť je vysoká a nefungujúce služby ľuďom chýbajú.

    V súčasnosti nefunguje žiadna zvýhodnená Linka dôvery s celoslovenskou pôsobnosťou. Lokálne

linky fungujú v Košiciach, Humennom a Prešove, nie sú však verejnosti dostatočne známe

a bariéru vytvára aj nutnosť hradiť medzimestský hovor a pracovná doba. Problematická sa javí

aj ich udržateľnosť, linky vznikajú a zanikajú kvôli chýbajúcemu finančnému krytiu. Nestabilnosť

a neustále sa meniace telefónne čísla znemožňujú využitie a to môže byť pre ľudí v kríze fatálne.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?