Menu

Pomôžte Raedovi a jeho rodine uniknúť vojne a žiť v mieri

Trvanie výzvy: 16. decembra 2016 - 20. júna 2017

Cieľ výzvy

Vyzbierať finančné prostriedky pre Raeda Hatabyho a jeho rodinu na nákup leteniek z Istanbulu do Brazílie a umožniť tak emigráciu Raedovej rodiny do krajiny mimo vojnového konfliktu.

Príbeh

Pomôžte Raedovi a jeho rodine uniknúť vojne a žiť v mieri

Raed Hataby je sýrčan z Aleppa, ktorý v tomto meste spolu s rodinou žijú počas celého trvania vojnového konfliktu v Sýrii. Rád by so svojou rodinou našiel miesto na zemi, kde by mohli žiť v mieri. Na to, aby sa dostali preč z Aleppa a začali nový život, však nemajú dostatok prostriedkov. Pomôžete im nájsť pokojný domov? Raed trpí muskulárnou dystrofiou a je na vozíčku. Zoznámili sme sa cez internetový šachový turnaj OMD Dystro Ope-net 2016, ktorý organizuje Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR.

S Raedom Hatabym, sýrčanom z Aleppa, si píšem už takmer rok. Náš prvý kontakt nastal, keď sa Raed prihlásil na internetový šachový turnaj OMD Dystro Ope-net 2016, ktorý spoluorganizujem pod hlavičkou Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR, www.omdvsr.sk. Tento turnaj sme od roku 2015 rozšírili na medzinárodnú úroveň a prostredníctvom šachu sme chceli spájať ľudí postihnutých muskulárnou dystrofiou po celom svete.

Raed Hataby tento turnaj vyhral - kategóriu muskulárnych dystrofikov - napriek tomu, že kvôli vojne, mal len obmedzený prístup k internetu. S víťazom sme urobili interview, ktoré si môžete prečítať tu: http://www.sachomd.sk/clanky/omd-dystro-ope-net-2016/raed-hataby---syrsky-sachista-z-aleppa---vola-o-pomoc.html.

Raed sa už prihlásil aj do nadchádzajúceho 8. ročníka turnaja: http://www.sachomd.sk/clanky/omd-dystro-ope-net-2017.

Po skončení turnaja som si s Raedom dopisoval a dozvedal sa o hrôzach, v ktorých musí on a jeho rodina žiť. O situácii v Aleppe sme vďaka Denníku N (reportér Mirek Tóda) informovali aj širšiu verejnosť. Zverejnené interview si môžete prečítať tu: https://dennikn.sk/548847/sachista-z-aleppa-neprehanam-ak-poviem-ze-moje-mesto-umiera/.

Snažili sme sa nájsť spôsob, ako Raedovi pomôcť aj materiálne. Napriek veľkým komplikáciám sa nám podarilo doručiť mu balík. Podarilo sa nám aj nájsť finančný kanál, cez ktorý mu posielame peniaze. Najprv sme mu zaslali menšie čiastky zo súkromných zdrojov, aby sme overili, že finančná cesta funguje. Neskôr sme zverejnili na portáli ľudia-ľuďom výzvu, https://www.ludialudom.sk/vyzvy/3673, v ktorej sa vyzbieralo 1530€. Vyzbierané peniaze sme mu zaslali v dvoch splátkach (495€, 1035€).

Predchádzajúca výzva, už nie je aktívna a nemôžem k nej nič pridať, preto by som chcel darcom poďakovať aspoň tu a zhrnúť účel použitia peňazí:

Tu uvádzam, na čo Raed použil peniaze z druhej splátky:

10.11.2016 som zrealizoval druhú platbu časti vyzbieraných peňazí pre RaedaHatabyho v sume 1035€.

Raed Hataby uvádza v maily z 5.12.2016 na čo použil druhú časťvyzbieranej sumy:

Celkovo disponoval sumou 1093€ (z prvej platby mu zosatlo 58€). Tieto použil nasledovne:

·        150 000 sýrskych libier (SYP) / 248€: Druhá - záverečná - splátka školného pre Raedove deti

·        42 000 SYP / 70€ zásoby jedla

·        48 000 SYP / 79€ lieky pre Raeda

·        20 000 SYP / 33€ zimné bundy pre deti

·        15 000 SYP / 25€ obuv na zimu pre deti

·        39 000 SYP / 65€ 200 litrov vykurovacieho paliva

·        16 000 SYP / 27€ elektrina

·        7 000 SYP / 12€ pitná voda

Spolu: 337 000 SYP, čo je približne 559€.

Verím, že zvyšné peniaze mi pomôžu na ďalšie 3 mesiace. Tieto údaje sú platné k dňu 4.12.2016. Z vyzbieranej sumy mi tak zostáva1093€ - 557€ = 536€.

Raed

Ďakujeme za vašu pomoc.

K aktuálnej výzve pripájam aj video, https://www.youtube.com/watch?v=McP1NXZlQG8, v ktorom Raed ďakuje všetkým, ktorí mu svojím príspevkom pomohli. Zároveň vás v ňom prosí o ďalšiu pomoc, ktorá súvisí s jeho úmyslom uniknúť ďalšiemu životu vo vojnovom konflikte.

Raed Hataby má možnosť emigrovať do Brazílie, ale bez finančnej podpory sa tam nedostane. Cena jednej letenky z Istanbulu do Rio de Janeiro pre dospelú osobu je približne 500€. Raedova rodina má 7 členov: Raed, jeho žena, 3 deti, Raedova sestra a mama. Len na letenky by potrebovali 3500€.

Nehovoríme tu už o náročnej ceste z Aleppa do Istanbulu, ani o začatí nového života v Brazílii.

Pre Raeda je však ďalší život v Aleppe neznesiteľný, obáva sa o vlastný život ako aj o životy svojich detí a celej rodiny. Pomôžte Raedovi začať nový život niekde, kde nepadajú bomby.

Výhodou tejto konkrétnej formy pomoci je jej adresnosť. Vďaka vzťahu, ktorý sme si s Raedov vybudovali si môžete byť istý, že vaša pomoc sa dostane k adresátovi v plnej miere. To je výhodou malých konkrétnych charitatívnych projektov na rozdiel od celoplošných, kde je miera efektivity často znižovaná rozkrádaním po ceste ku konečnému užívateľovi pomoci.

Ondrej Bašták Ďurán, ondrejbastak@gmail.com, +421 949 737 543

Raed Hataby, Aleppo – Syria, Tel.: +963 212270944, Mob.: +963 947514201, alqustas@gmail.com

Aktualizácie

Úspech - Raed Hataby a Jeho rodina sú už v Brazílii17. jún 2017

Milí darcovia a sympatizanti tejto výzvy,

s radosťou vám oznamujem, že sa nám podarilo naplniť cieľ, na ktorý bola výzva zameraná - Raed Hataby a jeho rodina, po tom, čo zísakali víza do Brazílie aj s našou pomocou opustili Sýriu a odleteli z Bejrútu do Brazílie - stalo sa tak 10.5.2017. Vaše finančné príspevky pomohli Hatabyovcom kúpiť si letenky a uniknúť vojne v ich krajine.

(Všetky príspevky, ktoré boli vyzbierané aj po tejto udalosti budú zaslané pánovi Hatabymu - podľa jeho slov by sa mal čoskoro dostať k osobným dokladom, ktoré mu umožnia založiť si vlastný bankový účet, takže vyzbierané prostriedky budú zasielané priamo jemu.)

Podrobnejšie je táto šťastná novina zhrnutá v článku o ceste rodiny zo Sýrii do Brazílie, ktorý bol zverejnený v denníku N dňa 12.6.2017:


Podaril sa nám zázrak. Šachistovi z Aleppa pomohli do Brazílie slovenskí kolegovia aj diplomati

Podarila sa nám veľká vec, pomohli sme ľuďom, ktorí pomoc potrebovali. Avšak život ide ďalej a Hatabyovci by pomoc potrebovali naďalej. Utiekli pred ohrozením života, ale dostali sa do krajiny, v ktorej im hrozí chudoba.

Cesta do Brazílie ich nakoniec vyšla okolo 5000$, pretože si museli kúpiť spiatočné letenky, aby ich nevrátili domov priamo z letiska. (Časť peňazí, 3000$, si nakoniec museli požičať - od ich priateľa z Iraku - a budú ich musieť čoskoro vrátiť.) Všetky financie, ktoré mali, odovzdali brazílskym priateľom, ktorí im sľúbili postarať sa o nich a na pár mesiacov im poskytnúť ubytovanie. Títo priatelia však svoj sľub nedodržali a aj keď im čiastočne pomáhajú, Hatabyovci sú bez domova - prebývajú len vďaka charite a ľuďom, ochotným ich načas prichýliť.

Brazília ako krajina poskytuje utečencom minimum pomoci - základné zdravotné ošetrenie, nejaké zľavy, možnosť stráviť v krajine 2 roky. Žiadne finančné príspevky, ani ubytovanie, či pracovné začlenenie. Z tohto pohľadu sú Hatabyovci naďalej vystavený núdzi.

Ak vám záchrana jednej sýrskej rodiny pred vojnou priniesla kúsok radosti, naďalej vás osud tejto rodiny zaujíma a máte ochotu im pomôcť, budete tak môcť urobiť prostredníctvom ďalšej zbierky (v poradí už tretej) na portáli ľudia-ľuďom, ktorú čoskoro založím.

Ďakujem vám všetkým v mene rodiny Hatabyovcov i v mene svojom za vašu štedrosť a spolupatričnosť.

S pozdravom,


Ondrej Bašták Ďurán

Help Raed Hataby to escape the war and live in peace23. feb 2017

I have been chatting with Raed Hataby for almost a year.Wefirst got into contact when Raed registered himself on a chess tournamentOMDDystro Ope-net2016, that I organize under Organization of MuscularDystrophicsin Slovakia, www.omdvsr.sk. In2015, weextended this tournament to an international level, because by chess wewant toconnect people disabled by muscular dystrophy all over the world.

Raed Hataby won the Muscular Dystrophics category of the tournament,eventhough he didn’t have a good internet connection due to the war. We alsodid aninterview with him that you can read here www.sachomd.sk

He has also registered himself to the eighth yearofthis tournament.

After the end of the tournament I was chatting with Raed and wasslowlygetting to know the awful situation where he and his family foundthemselves.We informed the public about the situation in Aleppo, with the helpof Denník N(reporter Mirek Tóda). Here you can read the interview: https://dennikn.sk/548847/sachista-z-aleppa-neprehanam-ak-poviem-ze-moje- mesto-umiera/.

We also tried to find a way how to help Raed materially. Despite ofgreatdifficulties, we managed to deliver him a package. We also managed to findafinancial channel through which we could send him money. At first weweresending him smaller amounts of money from private sources to verify thatthechannel works. Later we published a request: https://www.ludialudom.sk/vyzvy/3673,wherewe were able to collect 1530€. We sent him the collected money in twoparts(495€, 1035€).

The previous request, https://www.ludialudom.sk/vyzvy/3673,isnot active anymore and I can’t add anything more to it, so I would like tothankall the donors, at least here and summarize the purpose for which was themoneyused.

I sent Raed the second part of the collected money (1035€) in October11.2016

Raed Hataby states in how he used the second part of thecollectedmoney through an e-mail from December 5. 2016.

The overall sum of the money that was available to Raed was 1093€ (he had58€left from the first payment) and he used it as follows:

280€: Second and the last payment for school forRaed’schildren, 70€ food supplies, 79€medicine forRaed, 33€ winterjackets for children, 25€wintershoesfor childre, 65€ 200 liters of heating fuel, 27€electricity,12€ drinking water. Together: 337 000 SYP, whichisapproximately 559€.

I believe that remaining money will help me for next three months.Theseinformation are valid to the date of December 4. 2016. The collected moneythatremained is 1093€ - 557€ = 536€.  

Raed

Thank you for your help

I will also join a video to the next request, https://www.youtube.com/watch?v=McP1NXZlQG8whereRaed thanks all of the donors, who helped him with their contribution. Healsocalls for help with the intention to run away from further life in amilitaryconflict.

Raed has a possibility to immigrate to Brazil, but he can’t get therewithoutfinancial support. The price of one airline ticket for an adult fromIsanbul toRio de Janeiro is approximately 500€. Raeds family has seven membersincludingRaed, his wife, 3 children, his sister and mother. Only for airplanetickets,without the travel from Aleppo to Istanbul and starting a new life inBrazil,they would need 3500€.

But for Raed, life in Aleppo is unbearable, he fears for his life andthelife of his children and family. Help Raed start a new life somewherewherebombs are not falling.

The advantage of this form of help is that it’s specific. Thanks totherelationship with Raed that I have, you can be sure that your help gets totheaddressee in full rate. This is the advantage of small charitable projectsincontrast with the general ones, where the effectivity is often loweredalongthe way to the user of the help.

OndrejBašták Ďurán, ondrejbastak@gmail.com, +421 949 737 543

Raed Hataby, Aleppo – Syria, Tel.: +963 212270944, Mob.: +963 947514201, alqustas@gmail.com


Raed Hataby dostal VISA do Brasílie22. feb 2017

Milí priatelia,

Raed Hataby - po mnohých neúspešných pokusoch o získanie víz k pobytu v inej krajine mimo vojnového konfliktu - nakoniec uspel a získal víza pre svoju rodinu v Brazílii.

Práve pre túto chvíľu sme pripravili aktuálnu výzvu s cieľom pomôcť Raedovej rodine presídliť sa.

Raedova finančná situácia pre presídlenie rodiny je nasledovná:

Raed disponuje hotovosťou 400$.

Na cestu do Damašku, kde si vyzdvihne víza a na víza samotné potrebuje 400$. Na cestu do Libanonu (Beirutu) na letisko potrebuje 300$. Na letenky z Beirutu do Brazílie potrebuje 2500$.

Celková suma, ktorú potrebuje na presídlenie do Brazílie je tak približne 3000$.

Doteraz sme v tejto výzve vyzbierali 470€. Aby naša pomoc Raedovi bola úplná, potrebujeme ešte približne 2500€.

Pomôžte prosím Raedovej rodine príspevkom na ich cestu do Brazílie a pripejte tak jednej rodine k novému začiatku v krajine bez vojny.

S pozdravom,

Ondrej Bašták Ďurán

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?