Menu

Pomôžte zachrániť budovu školy aj našu činnosť

Trvanie výzvy: 3. novembra 2011 - 3. novembra 2012

Cieľ výzvy

Obraciame sa na Vás, lebo veríme, že uvidíte význam v našej činnosti a taktiež, lebo čas nás tlačí, a granty na kúpu nehnutelnosti nie sú a banky nám požičať nechcú, lebo sme neziskovka.

Príbeh

Pomôžte zachrániť budovu školy aj našu činnosť

Pomôžte nám, prosím, zachrániť 100 ročnú ľudovú školu v Hrubom Šúri a zároveň tým získať priestory pre našu vzdelávaciu činnosť.

Sme občianske združenie ArTUR a už od tohto roku chceme začať robiť akreditované kurzy o prírodných materiáloch, uznávané dokonca v rámci Európy. Vzdelávame už 11 rokov, nemáme však svoje priestory. Školu, ktorú sme si mali na tento účel prenajímať, je obec nútená predať. My sme si zobrali súkromnú pôžičku, aby sme mohli školu, najstaršiu budovu obce, výhodne odkúpiť, zachrániť a spraviť z nej centrum ekologického vzdelávania. Inak by ju budúci majitelia zbúrali a postavili namiesto nej rodinné domy.
Do konca roka potrebujeme splatiť 10 000 euro (prvú z dvoch potrebných splátok). Pomôžte nám, prosím Vás, ak sa Vám naše aktivity páčia.

Tu je náš zámer s budovou ľudovej školy:
Spravíme z nej enviro-centrum
Budeme robiť odborné kurzy hlavne našich tradičných techník
Kurzy pre záujemcov o udržateľné stavanie a energetickú efektívnosť
Informačné kurzy o tom ako rekonštruovať staré budovy
Budeme robiť poradenstvo
Bude tam stála výstava, knižnica a poradenské centrum pre verejnosť
V centre bude seminárna miestnosť, praktická výučba na prízemí a kancelária a ubytovanie pre účastníkov.
Centrum zrekonštruujeme do NED alebo až pasívneho štandardu z materiálov našich členov a darcov tak, že ponecháme a opravíme pôvodnú štukovú výzdobu.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?