Menu

Centrum rodiny Dúbravka

Trvanie výzvy: 3. apríla 2017 - 31. augusta 2017

Cieľ výzvy

Oprava strechy a rekonštrukcia priestorov

Autor výzvy

Dátum vzniku: 29.12.2005

IČO: 37 924 320

Ulica: Bazovského 6

Mesto: Bratislava

PSČ: 84101

Štát: Slovensko

Príbeh

Centrum rodiny Dúbravka

Pomôžte nám zrekonštruovať komunitné centrum.

V Bratislave Dúbravke sa buduje komunitné centrum, ktoré otvorilo dvere dokorán pre všetkých, ktorým nie je ľahostajná komunita, v ktorej žijú a chcú ju zlepšiť, ale aj pre tých, ktorí potrebujú pomoc iných, lebo sa dostali na okraj spoločnosti vlastnou alebo cudzou vinou. Je tu priestor, kde  môžeme rozvíjať svoju ľudskosť, ochotu podeliť sa, ochotu pomáhať, ale aj pomoc prijať. Môžme sa tu zabaviť spolu so svojimi susedmi a priateľmi a spoznávať ďalších ľudí z nášho okolia. Môžme zrealizovať svoj nápad alebo sen, o ktorom dávno uvažujeme.Lebo ľudia,  za ktorými neostávajú veľké výsledky, ale iba okamihy drobných láskavostí, nežijú nadarmo. Ak sa nám podarí opraviť zatekajúcu strechu a zrekonštruovať zničené priestory vytvoríme miesto pre ďalšie komunitné aktivity umeleckého a športového charakteru. 

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?