Menu

Detský hospic SVETIELKO POMOCI

Trvanie výzvy: 29. decembra 2011 - 29. decembra 2012

Cieľ výzvy

Zriadenie detského hospicu pre potreby detských onkologických pacientov z Oddelenia detskej onkológie a hematológie DFN Košice (ODOH DFN KE), s pôsobnosťou v Košickom a Prešovskom kraji

Autor výzvy

Dátum vzniku: 27.6.2011

IČO: 45736171

Ulica: Pražská 541/8

Mesto: Košice-Západ

PSČ: 04011

Štát: Slovensko

Príbeh

Detský hospic SVETIELKO POMOCI

Chceli by sme vyriešiť absenciu detského hospicu v Košickom a Prešovskom kraji. Radi by sme začali s prevádzkou prvého detského mobilného hospicu v uvedených regiónoch, pretože potreba hospicu je vysoká aj vzhľadom k tomu, že chorých detí na detskej onkológii v Košiciach stále pribúda. Tento rok boli vysoko prekročené doterajšie štatistiky novo ochorených detí na oddelení. Veľa detí bojuje s chorobou druhý alebo tretí raz, a každý ďalší návrat choroby znamená menšiu šancu vyliečiť sa. Tu je už potom potrebný hospic / hospicové služby, aby deti, ktoré boj nevyhrali, mohli dôstojne odísť v kruhu svojej rodiny v domácom prostredí.

Budeme vďační za každé darované euro

SVETIELKO POMOCI n.o., Pražská 8, 040 11 Košice
Mirka Hunčíková, štatutárny zástupca neziskovej organizácie SVETIELKO POMOCI
tel. 0903 821 676

Aktualizácie

POĎAKOVANIE28. dec 2012

Milí priatelia, radi by sme sa poďakovali všetkým darcom, ktorí nás podporili v rámci našej výzvy celkovou sumou 3284 €. Aj vďaka vám a vašej podpore sa nám podarilo zriadiť prvý detský mobilný hospic na východnom Slovensku. Všetkým našim darcom prajeme do Nového roku 2013 všetko dobré a posielame jedno veľké ĎAKUJEME.

Oficiálne spustenie prvého detského mobilného hospicu na východnom Slovensku18. nov 2012

12.novembra 2012 sme v Košiciach, v Centre pomoci Ligy proti rakovine na Paulínyho ulici č. 63 oficiálne spustili prevádzku prvého detského mobilného hospicu na východe Slovenska. Je to tretí projekt, ktorý realizujeme v spolupráci a za pomoci Ligy proti rakovine a bude slúžiť nevyliečiteľne chorým detským pacientom z Košického a Prešovského kraja. Nákup automobilu a časť prístrojového vybavenia v hodnote 20 000 EUR financovala Liga proti rakovine z výnosu 16-teho ročníka Dňa narcisov, naša organizácia bude hradiť bežné prevádzkové náklady súvisiace s projektom (mzdy lekárov, sestier, psychológa, sociálneho pracovníka a náklady na prevádzku automobilu). Myslíme si, že sa nám úspešne podarilo dosiahnuť cieľ, ktorý sme si stanovili začiatkom roka 2012. Čaká nás však ešte veľa práce..... ĎAKUJEME všetkým ktorí podporili náš projekt, aj vďaka Vám sa nám podarilo dosiahnuť náš cieľ. Tlačovú správu, ako aj fotografie z tlačového stretnutia a odovzdávania automobilu nájdete v sekcii dokumentov k výzve. Viac info : http://lpr.sk/aktivity,-projekty/podporene-projekty/projekty-2012/ http://lpr.sk/aktuality/89//detsky-mobilny-hospic-uz-i-na-vychode-slovenska/

Diplomatický charitatívny tenisový turnaj Bratislava1. okt 2012

Dňa 15. a 16. septembra 2012 sme sa na pozvanie ministra zahraničných vecí p. Miroslava Lajčáka a jeho pani manželky zúčastnili diplomatického charitatívneho tenisového turnaja, ktorý zorganizovalo ministerstvo zahraničných vecí SR. Diplomati venovali našej organizácii sumu 2002,40 €. Túto sumu použijeme na nákup prístrojového vybavenia a zdravotníckeho materiálu pre prvý detský mobilný hospic na východe Slovenska.

Podpora prvého detského mobilného hospicu na výchdnom Slovensku prostredníctvom darcovskej SMS1. okt 2012

Od 1.9.2012 do 31.12.2012 nás môžete podporiť zaslaním darcovskej SMS správy na číslo 877. Do SMS správy napíšete text DMS SVETLO, cena spätnej SMS je 1 €. Darcovskú SMS správu je možné poslať zo sietí všetkých zapojených mobilných operátorov v SR. 100% výťažku z tejto zbierky sa použije na finančnú podporu prvého detského mobilného hospicu na východnom Slovensku – zakúpenie prístrojovej techniky, zdravotníckych pomôcok a materiálu. Viac informácií o činnosti mobilného hospicu SVETIELKO POMOCI nájdete na www.mobilnyhospic.sk

Liga proti rakovine a Deň narcisov 201213. júl 2012

Vďaka LIGE PROTI RAKOVINE SR a finančnému príspevku z celoslovenskej zbierky Deň narcisov 2012 vo výške 20 000 € sme mohli zakúpiť automobil, ktorý bude slúžiť Detskému mobilnému hospicu SVETIELKO POMOCI na výjazdy lekárov, sestier a psychológa k nevyliečiteľne chorým deťom s rakovinou v rámci Košického a Prešovského kraja. Staneme sa tak v priebehu augusta prvým detským mobilným hospicom na východe Slovenska ĎAKUJEME

Komunitná nadácia Bardejov13. júl 2012

Vďaka grantovému programu z Nadačného fondu RWE GAS Slovensko v spolupráci s Asociáciou komunitných nadácií Slovenska a Komunitnou nadáciou Bardejov sme získali sumu 2500 € na zakúpenie prístrojov pre Detský mobilný hospic SVETIELKO POMOCI. Zakúpili sme tieto prístroje : Pacientský monitor Odsávačka Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Plne vybavený kufrík pre potrebu domácich návštev ĎAKUJEME

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?