Menu

Vďaka vám pomáhame na 100%

Trvanie výzvy: 24. novembra 2017 - 13. novembra 2018

Cieľ výzvy

Úhrada bankových poplatkov a transakčných nákladov spojených s preposielaním darov na bankové účty príjemcov.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 25.6.2012

IČO: 45733261

Ulica: Borská 6

Mesto: Bratislava

PSČ: 84104

Štát: Slovensko

Príbeh

Vďaka vám pomáhame na 100%

Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk je unikátnym nástrojom online darcovstva. Získané dary v plnej výške poukazujeme na bankové účty príjemcov. Z darov nie je strhávaná žiadna čiastka, všetky bankové poplatky sú hradené zo strany portálu. S narastajúcim počtom darov rastú aj bankové poplatky, ktorých financovanie predstavuje nemalý náklad pre našu organizáciu. Pomôžte nám s ich úhradou – pomôžte nám pomáhať na 100%.

Chceme pomáhať na 100%

Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk efektívne pomáha už 7 rokov. Za ten čas vďaka nemu stovky rodín vo finančnej tiesni, hendikepovaných ľudí, chorých detí či zaujímavých verejnoprospešných projektov dostalo nádej. Nádej na lepší život, na uľahčenie situácie, na zrealizovanie cieľa. Vďaka všetkým darcom, ktorí sa rozhodli príbehy podporiť, sme za 7 rokov mohli sprostredkovať pomoc vo výške viac ako 5 miliónov eur.
Všetkým darcom a podporovateľom nesmierne ďakujeme.

Náš portál od začiatku svojho fungovania neuveriteľne narástol. Zvýšil sa počet darcov a neustále sa zvyšuje aj suma, ktorú vďaka darcom sprostredkujeme tým, ktorí to skutočne potrebujú. Denne je to takmer 3000 eur!
Je to fantastický dôkaz o tom, že dobro je stále medzi nami, že sú ľudia, ktorým osud iných nie je ľahostajný. Sme presvedčení o tom, že spoločne môžeme pomôcť ešte ďalším stovkám príbehov a projektov. 

Jedným z hlavných pilierov darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk je transparentnosť. Všetky dary sa zobrazujú pod výzvou, každý príjemca, ale aj darca vidí, koľko podporovateľov má výzva a akou sumou sa ju rozhodli darcovia podporiť. Pri vzniku portálu a formovaní základných myšlienok sme si povedali, že nechceme príjemcov ukracovať o pomoc, ale zároveň nechceme ani to, aby darcovia doplácali niečo navyše. Preto sme sa rozhodli, že z darov nebudeme strhávať žiadne percentá a všetky bankové poplatky a transakčné náklady, ktoré súvisia s preposielaním darov na bankové účty príjemcov, budeme hradiť z vlastných zdrojov. Dary odosielame na bankové účty príjemcov každé dva týždne. Sú to tisíce sprostredkovaných eur, pri ktorých sa bankové poplatky a transakčné náklady vyšplhajú mesačne približne do výšky 1500 eur.

Ak sa vám myšlienka a fungovanie nášho portálu páči, staňte sa naším podporovateľom.
Váš dar v prospech našej organizácie premietneme do pomoci iným a aj naďalej budeme môcť sprostredkovať 100% darov tým, ktorí to skutočne potrebujú.


ĎAKUJEME!

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?