Menu

Denné centrum SVETIELKO POMOCI

Trvanie výzvy: 15. decembra 2012 - 15. decembra 2013

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je zriadenie Denného centra pre potreby rodičov a detí z Oddelenia detskej onkológie a hematológie DFN Košice

Príbeh

Denné centrum SVETIELKO POMOCI

Vytvorenie Denného centra SVETIELKA POMOCI, ktoré bude rodinám s onkologicky chorými deťmi, s nevyliečiteľne chorými deťmi a rodinám po strate dieťaťa poskytovať pomoc psychológa a sociálneho pracovníka.

Našim cieľom je vytvorenie miesta na stretávanie sa rodín s onkologicky chorými deťmi v liečbe, po liečbe a rodín po strate dieťaťa. Snažíme sa o to, aby Denné centrum vzniklo v priestoroch Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, v blízkosti Oddelenia detskej onkológie a hematológie. Chceme vytvoriť priestor, v ktorom sa všetci budú cítiť príjemne. V Dennom centre plánujeme poskytovať pomoc psychológa, sociálneho pracovníka, v priamej nadväznosti na naše ostatné činnosti ( napr. Detský mobilný hospic SVETIELKO POMOCI ) .
Vytvorenie denného centra pre rodiny s chorými deťmi je potrebné vzhľadom na niektoré vedľajšie aspekty onkologickej liečby, medzi ktoré patrí napr. nepriaznivá sociálna situácia rodiny počas liečby ich dieťaťa.

Aktualizácie

POĎAKOVANIE3. nov 2013

Milí priatelia, radi by sme poďakovali Vám všetkým, ktorí ste podporili náš projekt vzniku Denného centra Svetielko Pomoci v priestoroch DFN Košice. V súčasnosti prebieha rozsiahla rekonštrukcia priestorov nemocnice, a tak sa nám zatiaľ nepodarilo získať vhodný priestor, máme ho však prisľúbený, hneď ako to okolnosti dovolia. . Nezastali sme však - pokračujeme v pomoci rodinám naďalej. S rodinami komunikujú naši odborníci telefonicky, mailom, cez FB alebo Skype. Formujeme podporné skupiny na pomoc rodinám s deťmi v liečbe, po liečbe, alebo po strate dieťaťa, v rámci Košického a Prešovského kraja. Pripravujeme vydanie publikácií na informovanosť rodín s onkologicky chorými deťmi, v spolupráci a za finančnej podpory Ligy proti rakovine SR. Hlavné je že sme nezastali , a pokračujeme ďalej v pomoci rodinám, ktoré to potrebujú. ****ĎAKUJEME ****

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?