Menu

Príspevok na materiálové zabezpečenie tvorivých ...

Trvanie výzvy: 31. decembra 2012 - 31. decembra 2013

Cieľ výzvy

Získanie prostriedkov na materiálové a technické zabezpečenie realizácie tvorivých dielní

Autor výzvy

Dátum vzniku: 2.11.2011

IČO: Slovenská republika

Ulica: Slovenskej jednoty 42

Mesto: Košice

PSČ: 04001

Štát: Slovensko

Príbeh

Príspevok na materiálové zabezpečenie tvorivých dielní pre OZ Tvorivá dielňa v roku 2013

Našim zámerom je spájať ľudí, ktorí majú vzťah k umeniu, kreativite a tvorivému sebavyjadreniu.
Naším cieľom je:
•organizácia umeleckých a tvorivých dielní, vzdelávacích aktivít a podporovať záujem o výtvarné techniky a remeselné zručnosti,
•podporiť záujem verejnosti o arteterapiu,
•podporovať tvorivých a kreatívnych ľudí,
•budovať, spravovať a rozširovať informačnú stránku združenia a budovať partnerstvá,
•zapájať sa do projektov a podporovať také projekty, ktoré súvisia s cieľom činnosti OZ Tvorivá dielňa.

V novembri 2011 vzniklo OZ Tvorivá dielňa. Realizovali sme tvorivé dielne v rámci projektu SPOTS vo Výmenníku Terasa.

V roku 2012 sme získali dotáciu na projekt z rozpočtu podpory čiastkových projektov súvisiacich s projektom Európske hlavé mesto kultúry, na podporu a realizáciu projektu s názov Tvorivá dielňa – tvorivý priestor bez hraníc – realizácia tvorivých dielní, prednášok a výstavy prác z dielní vo Výmenníku Terasa v Košiciach, vytvorenie katalógu o výsledkoch tvorivých dielní. MK-7261/2012/3.2. vo výške 1470 EUR.

Pri príležitosti 50. výročia založenia sídliska Terasa v Košiciach sme sa zapojili podaním projektov: „Pre zdravie psa a jeho pána tvorme krajšiu Terasu“. Tento projekt bol podporený sumou vo výške 300 EUR. A druhým podporeným projektom bola : Maľovaná hodvábna cesta Terasou – cyklus tvorivých dielní“, ktorý bol taktiež podporený sumou 300 EUR.

Prostredníctvom portálu Ľudiaľuďom sme získali prostredníctvom anonymných darcov 200 EUR.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie na tvorivých dielňach v roku 2013!

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?