Menu

Pomôžme zvieratám v prírode prežiť

Trvanie výzvy: 22. februára 2021 - 22. februára 2022

Cieľ výzvy

Združujeme prostriedky na zabezpečenie našej činnosti: Každoročné fyzické kontroly lokalít s ohrozenými druhmi zvierat, vtákov a rastlín v prírode.  Zistenie stavu, počtu vybraných chránených druhov živočíchov na lokalitách.  Eliminácia rušivých vplyvov fyzickou kontrolou a ochrana hniezdisk. Mapovanie výskytu živočíchov pozorovaním a cez inštalované GSM fotopasce, ktoré nás informujú a sú veľmi efektívnym prvkom ochrany biotopov. Krátkodobé rehabilitácie živočíchov z prírody za účelom ich opätovného návratu späť. Združujeme prostriedky na zabezpečenie našej činnosti: Každoročné fyzické kontroly lokalít s ohrozenými druhmi zvierat, vtákov a rastlín v prírode.  Zistenie stavu, počtu vybraných chránených druhov živočíchov na lokalitách.  Eliminácia rušivých vplyvov fyzickou kontrolou a ochrana hniezdisk. Mapovanie výskytu živočíchov pozorovaním a cez inštalované GSM fotopasce, ktoré nás informujú a sú veľmi efektívnym prvkom ochrany biotopov. Krátkodobé rehabilitácie živočíchov z prírody za účelom ich opätovného návratu späť. Podrobný rozpočet - položky podľa priority: 200 dní / 5.000 km - cesty do terénu: 960 eur. - amortizácia = 960 PHM - 5.000 km / 5,6l / 100 km = 308 200 dní stravné 5,1 eur do 12 hod. = 1.020 eur. 1 ks - GSM fotopasca: SD karta, SIM karta s kreditom, ext. Zdroj napájania 200 eur. 1 ks - fotopasca bez GSM zasielania dát, ext. Zdroj napájania 150 eur. Doplnenie lezeckej výstroje 200 eur. Dokumentácia v teréne a jej spracovanie Tele foto video záznamové zariadenie použité, kamera Panasonic FZ1000: 350 eur. Spracovanie srchivácia foto a video dokumentácie, starší PC MAC book so softvérom: 600 eur. Pracovné pomôcky, obuv, bundy, nohavice, rukavice: 312 eur. Výstavba voliéry - 1ks - v-3-š-3-h-3m, Dodávateľsky firma - Stolárske práce, materiál, montáž. Voliéra je pevnej konštrukcie projektovaná aj na silnejšie zvieratá Krytina 120 eur., pletivo 130 eur., betónové základové tvárnice 30x30cm 50 eur., tvárnice 40x40x4cm na chodník 50 ks 100 eur, kari rohože na steny 2x3m oká 10 cm 8ks 70 eur. Náter 3x 40 eur., spojovací materiál 50 eur., Dosky hr. 2,5cm strecha, podlaha cca 24m2 100 eur., hranoly 10x10cm konštrukcia s krovom cca 50 bm, 150 eur. výroba dverí, montáž konštrukcie, doprava mat., 250 eur. Cena voliéry spolu 1.060 eur. Na výstavbu voliéry máme prísľub 500 eur. Čiže do rozpočtu na voliéru chýba 560 eur. Spolu na dokončenie voliéry 560 Prevádzková réžia: doplnenie existujúcej manipulačnej miestnosti vybavením - 570 eur. - 60 eur., kúrenie - peletky 60 eur., uzamykateľný Alu box 150 eur., menšia aj použitá chladnička 300 eur. Voliéra zabezpečenie stálej služby - x? dní / 5,1 euro na deň, dohoda o prac. činnosti Veterinár 100 eur. Krmivo 150 eur. Drobné náradie 40 eur. Spolu 5.520

Príbeh

Pomôžme zvieratám v prírode prežiť

Naši pracovníci majú dlhoročné skúsenosti s mapovaním, ochranou zvierat vo voľnej prírode. Toto poslanie si vyžaduje komunikáciu, množstvo času, fyzickú zdatnosť, technické vybavenie a láskavý pristup.

Ak chceme čokolvek zachrániť, musíme byť včas na správnom mieste. Inak sme len štatistami čo zdokumentujú existujúci stav, ktorému nedokázali zabrániť.

Preto naša organizácia združila záujemcov o ochranu životného prostredia z rôznych kútov Slovenska. Každoročne preverujeme vybrané biotopy za účelom zistenia ich stavu a výskytu chránených druhov živočíchov a rastlín. Sme známi a ľudia nám často volajú ak dochádza ku poškodzovaniu prírody. Naši členovia sú schopní v krátkom čase zasiahnuť na lokalitách a zastaviť ihneď devastačné aktivity vlastnými silami či za pomoci privolaných zložiek verejnej a štátnej správy. 

V posledných rokoch dochádza ku nárastu nájdených či poranených druhov zvierat vo voľnej prírode. Nájdené mláďatá či ľahšie prípady poranení sme schopní vrátiť po kratšej karanténe do prírody. Preto sme sa rozhodli v tejto etape vybudovať a prevádzkovať na tichom mieste pod lesom 1-2 voliery, ktoré by slúžili na tento účel.

V predošlých rokoch sme sa podieľali na projektoch za pomoci ktorých sa vrátilo do prírody 21 divých mačiek a štyri rysy narodené v ZOO. Zrehabilitovali sme množstvo menších zvierat, ježe, plchy, spevavce, dravce a sovy. 

V mimohniezdnom období podporujeme hniezdne možnosti dravcov a sov spevňovaním existujúcich hniezd a inštaláciou drevených hniezdnych boxov. Toto uprednostňujeme na perspektívnych miestach, kde nepredpokladáme hospodárske zásahy.

Venujeme sa tiež ekovýchove, sprevádzaním malých skupín priamo v prírode, kde ľudia na základe našich skúseností, našich príbehov ľahko pochopia fungovanie ekosystému a dôležitosť jeho zachovania pre ďalšie generácie. 

Po dohode ponúkame možnosť prispievateľom vidieť našu prácu naživo a zažiť neopakovatelné chvíle v neporušenej prírode so sprievodcom. Kontaktujte nás.

Ďalšie info o nás nájdete na našej webovej stránke


Aktualizácie

Pomôžme zvieratám prežiť6. apr 2022

Aj naďalej v roku 2022 pokračujeme v našej práci

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?