Menu

POMÔŽTE NÁM POMÁHAŤ! MODERNIZÁCIA WEBOVEJ STRÁNKY www.dusevnezdravie.sk

Trvanie výzvy: 22. mája 2013 - 31. decembra 2013

Cieľ výzvy

ZÁMEROM PROJEKTU JE EFEKTÍVNEJŠIE NAPĹŇANIE POSLANIA LIGY ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE PROSTREDNÍCTVOM MODERNIZÁCIE INTERNETOVEJ STRÁNKY WWW.DUSEVNEZDRAVIE.SK

Príbeh

POMÔŽTE NÁM POMÁHAŤ! MODERNIZÁCIA WEBOVEJ STRÁNKY www.dusevnezdravie.sk

Psychické problémy sa môžu dotýkať každého z nás. Finančná neistota, nezamestnanosť, problémy v osobnom živote a neistá budúcnosť môžu mať negatívny vplyv na naše duševné zdravie. Dajme šancu všetkým ľuďom, ktorí majú skúsenosť s duševnou poruchou a potrebujú relevantné informácie rýchlo a jednoducho, dostať sa k nim. Mnohí z nich sú na problémy sami, trápia sa doma a nevedia, či nedokážu spraviť prvý krok k riešeniu ich problémov. Často jediným komunikačným prostriedkom zostáva internet. Potrebujú nasmerovať, zorientovať sa a získať odhodlanie riešiť svoju neľahkú situáciu.
Liga za duševné zdravie vznikla v roku 2001 ako nepolitické, charitatívne, humanitné, nezávislé záujmové združenie občanov a právnických osôb a jej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia. Má celoslovenskú pôsobnosť a zastrešuje mnohé partnerské organizácie.

Prosíme o finančnú pomoc pri modernizácii internetovej stránky www.dusevnezdravie.sk, ktorá bola zastaralá a neplnila dostatočne svoju informačnú úlohu. Našou snahou je sprístupniť dôležité informácie s cieleným obsahom, aby v konečnom dôsledku pomohla tým, ktorí pomoc naozaj potrebujú. Časť finančných prostriedkov sa nám podarilo získať na prvú časť prerábky ligovej webky od mestského úradu Petržalka (400 €), avšak na dokončenie je potrebné získať ešte aspoň 1.000 €. ĎAKUJEME!


Na novej internetovej stránke by všetci záujemcovia mali nájsť:

- komplexné informácie o duševných ochoreniach, o procese a stratégiách zvládania duševného ochorenia a o možnostiach lekárskej,
sociálnej a terapeutickej pomoci;

- prvú pomoc pri starostiach v internetovej poradni Nezábudka;

- pomoc pri orientácii najmä tým, ktorí majú aktuálnu skúsenosť s prepuknutím duševného ochorenia či už u seba alebo u svojho blízkeho;

- pomoc s rýchlejším a lepším vyhľadaním vhodnej odbornej pomoci;

- v neposlednom rade tiež priestor pre dialóg medzi odborníkmi z oblasti duševného zdravia o potrebách ľudí s duševným ochorením a ich príbuzných, ako aj o spôsoboch adekvátnej pomoci.

Každodenne sa pri našej práci stretávame s mnohými príbehmi, ktoré nás učia pokore pred životom. Našťastie sú aj také, ktoré majú dobrý koniec.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?