Menu

Mobilný zdvihák pre seniorov v zariadení sociálnych služieb

Trvanie výzvy: 19. júna 2023 - 31. decembra 2023

Cieľ výzvy

Pomocou mobilného zdviháku odbúrame prekážky k dôležitým životným úkonom prijímateľov a napomôžeme k ich pohodlnejšiemu premiestneniu, nie len za účelom hygienických úkonov či ošetrenia, ale aj na presun za záujmovou činnosťou, ktorá prispieva k podpore pozitívneho, psychického myslenia v náročnom období ich životov a rozvoja osobnosti.

Autor výzvy

Príbeh

Mobilný zdvihák pre seniorov v zariadení sociálnych služieb

Sme nezisková organizácia, ktorá poskytuje sociálne služby 32 prijímateľom v zariadení pre seniorov. Naši prijímatelia sociálnych služieb majú rôzne zdravotné problémy a postihnutia, ktoré narúšajú ich duševnú pohodu.

V zariadení sa nachádzajú prijímatelia s rôznymi zdravotnými problémami, ktorým nie je umožnené vykonávať bežné aktivity bez premiestnenia na invalidný vozík. Pri manuálnom premiestňovaní na bežné hygienické úkony a bežné denné aktivity sú odkázaní na pomoc ošetrovateliek, ktoré nie vždy dokážu pohodlne premiestniť prijímateľov na invalidný vozík. Projektom chceme vytvoriť priestor, v rámci ktorého prijímatelia nájdu pocit potrebnosti a udržia si aj sociálny kontakt a takisto si rozvinú aj svoje motorické zručnosti. Našim cieľom nie je len skvalitnenie života prijímateľov v zariadení a podpora ich zdravia, ale aj postupné zaradenie klientov do takého života, ako žili pred nástupom do zariadenia

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?